Siguranțe auto pentru excavator, siguranță fuzibilă